Ромско удружење карловачке зоре

Ромско удружење Карловачке зоре је невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе, информисања, здравства, заштите животне средине, помоћи за социјално угрожено становништво, као и сарадње са другим сличним удружењима у земљи и свету.

Циљеви удружења су неговање, афирмација, унапређење и развијање свести о ромској традицији и култури у земљи и иностранству, информисање Рома, рад са старим лицима, брига око самозапошљавања Рома, побољшања услова становања, подела хуманитарне помоћи за Роме…

Ради остваривања својих циљева удружење се нарочито бави:

 1. Борбом против дискриминације и афирмација принципа једнакости
 2. Заштитом и унапређењем људских права, са посебним освртом на ромску заједницу
 3. Активизмом против мржње (говора и злочина из мржње)
 4. Организује и усмерава образовање Рома на свим узрастима: на предшколском, основношколском, средњошколском и високошколском нивоу
 5. Организовањем ромских културних вечери
 6. Унапређује здравље Рома, унапређује путеве боље превентивне здравствене заштите
 7. Организовање курсева за самозапошљавање Рома
 8. Реновирање кућа у ромским насељима
 9. Подела хуманитарне помоћи
 10. Остварује сарадњу са другим ромским и неромским стручним удружењима у земљи
  и у свету која се баве сличним питањима
 11. Оснаживање Рома и Ромкиња кроз различите едукације
 12. Унапређење квалитета живота старих, хендикепираних и хронично оболелих лица, пружањем услуга помоћи и у кући
 13. Очување ромске културе и традиције

„Стална доброта може много тога да постигне. Као што сунце топи лед, доброта може да проузрокује да неспоразуми, неповерење и непријатељство нестану.“ – Алберт Швајцер, лекар, теолог, филозоф и музичар

”Рад и доброта су прве људске дужности, али не само за добробит ваших породица и ваших ближњих, него зато што су доброта и рад средства за постизање среће.” – Едмондо Де Амичис, италијански књижевник

”Човек постаје великан сходно степену на којем ради за добробит других људи.” – Махатма Ганди

Овде можете видети наше пројекте.

Овде можете погледати нашу галерију слика.