Временска линија

11/08/2023

Мултикултурално вече

Мултикултурално вече

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Мултикултурално вече“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

11/08/2023

Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO

Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

11/08/2023

Моје ромско културно наслеђе

Моје ромско културно наслеђе

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Моје ромско културно наслеђе“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.

11/08/2023

Ромска реч

Ромска реч

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Ромска реч“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.

17/10/2022

Ромским путевима 2

Ромским путевима 2

Ромско удружење Карловачке зоре спровело је пројекат „Ромским путевима 2″уз финансијску подршку Градске управе за културу – Града Новог Сада.

17/10/2022

Упознајмо се

Упознајмо се

Ромско удружење Карловачке зоре спровело је пројекат „Упознајмо се“ који је финансирала Градска управа за културу – Град Нови Сад.

17/06/2022

Ниси сама

Ниси сама

Србиjа се суочава са низом озбиљних изазова у сфери сексуалног и репродуктивног здравља. Најважнији су низак ниво рађања, ниска стопа контрацептивне преваленције, висока стопа абортуса, одсуство сексуалне едукације, висока стопа морбидитета и морталитета везаног за цервикални канцер и слаба контрола сексуално преносивих инфекција. Упркос изазовима који се постављају пред друштво у целини, потребно је препознати и потребе везане за сексуално..Read More

08/06/2022

Не жури

Не жури

Ромско удружење Карловачке зоре уз подршку Министарства за омладину и спорт реализује пројекат НЕ ЖУРИ.  Основни циљ пројекта је едукација младих Ромкиња о штетности превремених бракова, репродуктивном здрављу и важности одлучивања по овом питању.

07/06/2022

Школе се не бојим ја

Школе се не бојим ја

Ромско удружење Карловачке зоре уз подршку Министарства за људска и мањинска права кренуло је у реализацију пројекта ,,Школе се не бојим ја“. Пројекат обухвата инклузиван рад намењен првенствено ромској деци која похађају предшколске установе.

01/06/2021

Ромским путевима

Ромским путевима

Ромско удружење Карловачке зоре из Сремских Карловаца реализује пројекат „Ромским путевима“ који је вишеструко важан за нашу ромску заједницу из неколико разлога. Први је је тај што се уз помоћ стручњака реализује истраживање са циљем да се кроз различите чињенице прикажу сеобе Рома на овим просторима али и њихове ношње и пун колорит који они носе. Пројекат је осмишљен као..Read More