Временска линија

Гледамо свет истим очима
Гледамо свет истим очима

Ромско удружење „Карловачке зоре“ спроводи пројекат „Гледамо свет истим очима“ финансиран од стране Градске управе за културу Града Новог Сада.

Подршка Ромкињама самохраним мајкама
Подршка Ромкињама самохраним мајкама

Ромско удружење „Карловачке зоре“ реализује пројекат „Подршка Ромкињама самохраним мајкама“ који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Ромским путевима
Ромским путевима

Ромско удружење „Карловачке зоре“ реализује пројекат „Ромским путевима“ финансиран од стране Националног савета ромске националне мањине.

Мултикултурално вече
Мултикултурално вече

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Мултикултурално вече“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO
Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Моје ромско културно наслеђе
Моје ромско културно наслеђе

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Моје ромско културно наслеђе“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.

Ромска реч
Ромска реч

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Ромска реч“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.

Ромским путевима 2
Ромским путевима 2

Ромско удружење Карловачке зоре спровело је пројекат „Ромским путевима 2″уз финансијску подршку Градске управе за културу – Града Новог Сада.

Упознајмо се
Упознајмо се

Ромско удружење Карловачке зоре спровело је пројекат „Упознајмо се“ који је финансирала Градска управа за културу – Град Нови Сад.

Ниси сама
Ниси сама

Србиjа се суочава са низом озбиљних изазова у сфери сексуалног и репродуктивног здравља. Најважнији су низак ниво рађања, ниска стопа контрацептивне преваленције, висока стопа абортуса, одсуство сексуалне едукације, висока стопа морбидитета и морталитета везаног за цервикални канцер и слаба контрола сексуално преносивих инфекција. Упркос изазовима који се постављају пред друштво у целини, потребно је препознати и потребе везане за сексуално…Read More

Не жури
Не жури

Ромско удружење Карловачке зоре уз подршку Министарства за омладину и спорт реализује пројекат НЕ ЖУРИ.  Основни циљ пројекта је едукација младих Ромкиња о штетности превремених бракова, репродуктивном здрављу и важности одлучивања по овом питању.

Школе се не бојим ја
Школе се не бојим ја

Ромско удружење Карловачке зоре уз подршку Министарства за људска и мањинска права кренуло је у реализацију пројекта ,,Школе се не бојим ја“. Пројекат обухвата инклузиван рад намењен првенствено ромској деци која похађају предшколске установе.

Ромским путевима
Ромским путевима

Ромско удружење Карловачке зоре из Сремских Карловаца реализује пројекат „Ромским путевима“ који је вишеструко важан за нашу ромску заједницу из неколико разлога. Први је је тај што се уз помоћ стручњака реализује истраживање са циљем да се кроз различите чињенице прикажу сеобе Рома на овим просторима али и њихове ношње и пун колорит који они носе. Пројекат је осмишљен као…Read More

Превенција масовних незаразних болести
Превенција масовних незаразних болести

Ромско удружење Карловачке зоре реализовало је пројекат „Превенција масовних незаразних болести“. С обзиром на то да хроничне, незаразне болести садрже заједничке факторе ризика (неправилна исхрана, гојазност, недовољна физичка активност, пушење, конзумација алкохола и др.), пројектне активности су биле засноване на неопходности промене понашања, односно промени стила живота код ромске популације, Ромско удружење Карловачке зоре у партнерству са Заводом за хитну…Read More