Временска линија

01/04/2021

Превенција масовних незаразних болести

Превенција масовних незаразних болести

Ромско удружење Карловачке зоре реализовало је пројекат „Превенција масовних незаразних болести“. С обзиром на то да хроничне, незаразне болести садрже заједничке факторе ризика (неправилна исхрана, гојазност, недовољна физичка активност, пушење, конзумација алкохола и др.), пројектне активности су биле засноване на неопходности промене понашања, односно промени стила живота код ромске популације, Ромско удружење Карловачке зоре у партнерству са Заводом за хитну..Read More