You are currently viewing Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO

Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Медијска инклузија ромске мањине – Medijsko inkluzija RROMANE MINORITETO“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.