You are currently viewing Моје ромско културно наслеђе

Моје ромско културно наслеђе

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Моје ромско културно наслеђе“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.