You are currently viewing Подршка Ромкињама самохраним мајкама

Подршка Ромкињама самохраним мајкама

Ромско удружење „Карловачке зоре“ реализује пројекат „Подршка Ромкињама самохраним мајкама“ који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.