You are currently viewing Превенција масовних незаразних болести

Превенција масовних незаразних болести

Ромско удружење Карловачке зоре реализовало је пројекат „Превенција масовних незаразних болести“. С обзиром на то да хроничне, незаразне болести садрже заједничке факторе ризика (неправилна исхрана, гојазност, недовољна физичка активност, пушење, конзумација алкохола и др.), пројектне активности су биле засноване на неопходности промене понашања, односно промени стила живота код ромске популације, Ромско удружење Карловачке зоре у партнерству са Заводом за хитну медицинску помоћ организовало је низ радионица и прегледа са Ромима из Сремских Карловаца уз поштовање свих мера епидемиолошке заштите. Пројекат је финансиран од стране Министарства здравља Републике Србије.