You are currently viewing Ромска реч

Ромска реч

Ромско удружење карловачке зоре реализује пројекат „Ромска реч“ који финансира Градска управа за културу Град Нови Сад.