You are currently viewing Ромским путевима

Ромским путевима

Ромско удружење „Карловачке зоре“ реализује пројекат „Ромским путевима“ финансиран од стране Националног савета ромске националне мањине.