You are currently viewing Ромским путевима

Ромским путевима

Ромско удружење Карловачке зоре из Сремских Карловаца реализује пројекат „Ромским путевима“ који је вишеструко важан за нашу ромску заједницу из неколико разлога. Први је је тај што се уз помоћ стручњака реализује истраживање са циљем да се кроз различите чињенице прикажу сеобе Рома на овим просторима али и њихове ношње и пун колорит који они носе.

Пројекат је осмишљен као низ мултимедијалних садржаја заснованих на истраживању које се темељи на спознавању културе и традиције ромске националне мањине. Роми, народ који је најчешће у историји био изложен сеобама ни дан данас нема стандардизован језик, нити на једном месту обједињена етнолошка обележја и ношње које приказују читав национални идентитет. У фокусу је ромска ношња коју су Роми користили кроз историју, а релативно је непозната на овим просторима. Роми имају своју библиотеку која поседује свега 3.000 књига, музеј који није национални већ више део баштине једног сакупљача. Дакле, хетерогена структура података и етнолошких експоната и чињеница везаних за ову популацију даје нам јасне смернице у ком правцу би наш пројекат био најдрагоценији кроз више жељених аспеката.

Кроз пројектне активности тумачимо миграције као могућности за унапређење квалитета живота заједнице и промовисање вредности интеркултурног дијалога. Данас, када избегличка криза широм Европе доноси опасност од продубљивања расних и етничких стереотипа, предрасуда и потенцијалних конфликата, Нови Сад се још увек суочава с изазовом сеоба које су резултат ранијих ратних сукоба. Роми као народ који је практично од свог настанка у сеобама ће нам дати могућност да кроз богат колорит покажемо све лепоте и богатства различитости.

Роми као национална заједница у нашој земљи имају огромну потребу у етнографско-културолошком смислу за класификацијом грађе, унапређењу квалитета селекције и обједињавању материјала који су досад били непознати и неоткривени ка јавности. Изазова је много, од нестандардизованог језика, а неопходно је да се бавимо и публикацијом која је продукт пројекта, до различитих неуједначених извора грађе, преко међусобне разуђености различитих етничких група у оквиру саме ромске заједнице. Стога је јасно да је потреба за оваквим пројектом неоспорна поготово ако се узме у обзир да ће резлтати пројекта изаћи из редовних и локалних оквира и бити део садашњих тренутака који су данас понајвише опхрвани мигрантским кризама и изазовима који су пред свим људима а посебно Ромима.

Национални идентитет као полазна тачка и сеобе као главни мотив ове популације јесу заједнички чиниоци у оквиру којих се врши ово опсежно истраживање. Нама је то тренутно водиља и узор, и коначно инспирација да и Роми дођу до оваквог садржаја. Стога је значај овог пројекта огроман, не само за нашу локалну заједницу, већ и за међународне оквире.

Пројекат је подржан од стране Фондације Нови Сад 2021.

Програм Европске престонице културе можете видети на следећим линку као и видео који представља оно што очекује наше суграђане.